NIEUWS van 2021 - 2022 - 2023
(van recent naar oud nieuws / artikelen hebben eerst op de startpagina gestaan)
    
Op deze pagina's vindt u nieuws uit Nieuw-Weerdinge. In de meeste gevallen heeft deze informatie eerst op de startpagina gestaan.
Op deze pagina staan artikelen die voor langere tijd op de startpagina hebben gestaan.

Wilt u nog meer "oud" nieuws teruglezen? Dat kan. Kijk dan bij "Streekbode"

 
   
 
VERSLAG BESTUURSVERGADERING
Plaatselijk Belang  -  Datum: 28 mei 2024
 • In verband met de roekenoverlast op sommige plekken in het dorp is met de gemeente besproken te komen tot een beheersplan.
   
 • De dierenweide is behoorlijk geplaagd door vossen, die een aantal eenden en ganzen hebben gedood. Hiervoor is nu het hekwerk dusdanig aangepast, dat ze niet meer binnen kunnen komen.

 • De parkeeroverlast aan het Eerste Kruisdiep t.h.v. de oude Gero fabriek zal worden meegenomen in het gepresenteerde plan voor de nieuwbouw vanuit de gemeente Emmen.
  We sturen daar op max. parkeren maar ook op groenbehoud.
   
 • Men wil een kinderraad vormen die meepraat over de inrichting van het nieuwbouwgebied m.b.t. de speelvoorzieningen. (Zie oproep op facebook).
   
 • We hebben bij de gemeente aangegeven dat we vanaf de nieuwe aansluiting op de N391 bij Pottendijk een fatsoenlijke aansluiting willen naar ons dorp waarbij de Siepelveenwijk wordt ontlast. We hebben hier inmiddels een gesprek met de wethouder over gehad.
   
 • Shell heeft een geluidsrapport gepubliceerd over de windturbines aan de Pottendijk, die voldoen aan de norm.
   
 • De windturbineparken bij de N34 en aan de Zwartenbergerweg zijn nog steeds in beeld en een ontwikkelaar heeft aangegeven daar mee verder te willen.
   
 • In de omgeving van Nieuw-Weerdinge hebben afvaldumpingen plaatsgevonden van drugsafval. Hierdoor is ook in Nieuw-Weerdinge een inval geweest in een woning.
   
 • Nieuw-Weerdinge staat inmiddels onder verscherpt toezicht m.b.t. de overlast van veilige landers uit het AZC in Ter Apel. Er is nu 24 uur per dag toezicht in het dorp, overdag door handhaving en toezicht en vanaf 18:00 uur tot 08:00 uur door Secro Security uit Emmen. De overlast blijft helaas doorgaan, om dit te stoppen is de landelijke politiek aan zet. Wij blijven hier bovenop zitten. De beveiligingsmensen zijn ook 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0800-0151. Ook kan natuurlijk altijd 112 worden gebeld wanneer er direct politie nodig is.
   
 • We zijn aan het kijken om een achttal kleine “bruggetjes” terug te krijgen in het dorp. Dit om het oude karakter wat terug te brengen. Dit vergt een behoorlijke investering waar we nu naar gaan kijken of dat mogelijk is.
   
 • Onze twee klokken in het dorp willen maar niet op tijd lopen, we gaan in de slag met de gemeente Emmen om dit nu toch eens voor elkaar te krijgen.
   
 • Er zullen werkzaamheden gaan plaatsvinden aan het fietspad t.h.v. de plek waar het kanaal eindigt. De damwand die daar geplaatst is moet eruit en worden vernieuwd, tevens wordt er een nieuwe duiker geplaats vanaf de “nieuwe wijk” vanaf de Meijersmarke. Dit zal uiteraard overlast gaan geven. Nader info hierover zal nog volgen.
   
 • Dan komen er nog steeds erg veel klachten over hondenbezitters die hun viervoeters uitlaten en ze overal laten schijten. Met name in het park rondom de Wenke is het kommer en kwel in de kinderspeeltuinen, de grasvelden, overal ligt hondenstront. Het kan toch niet zo moeilijk zijn even een schepje mee te nemen en de uitwerpselen op te ruimen? Ook loslopende honden zijn een grote ergernis. Houdt ze aan de lijn. Houdt rekening met elkaar, we zijn anders genoodzaakt de gemeente Emmen te vragen om te gaan handhaven en de boetes liegen er niet om. Dit moet toch niet nodig zijn? Dus honden aan de lijn en uitwerpselen opruimen!!
   
 • Op het Beertaplein wordt de plattegrond van het dorp vervangen door een nieuwe en bij de Lokkersluis en het 4e Kruisdiep komt er ook eentje te staan.
   
 • In het gebied van de Zegge kijken we naar betere verlichting langs de wandelpaden in het middengebied.
   
 • U kunt natuurlijk altijd lid worden van Plaatselijk Belang. Dit kost u 3,50 euro per jaar. Ook kunt u donateur van de Dierenweide worden, ook dit kost 3,50 euro per jaar. Neem hiervoor even contact op met ons.
   
 
STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE

Op zaterdag 4 mei aanstaande wordt weer de jaarlijkse Stille Tocht gehouden.

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF", nabij het Beertaplein, vanwaar we om 19.45 uur vertrekken naar de begraafplaats.

Op de begraafplaats zal gepaste muziek klinken en wordt er om 20.00 uur vervolgens 2 minuten stilte in acht genomen. Hierna volgt een korte plechtigheid waar leerlingen van de Bentetop en t Koppel hun medewerking aan verlenen.

Daarna volgt de krans- en bloemlegging ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
 

Vervolgens lopen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Aansluitend bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie/thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comite nodigt u allen hartelijk uit om mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Het 4 mei comite Nieuw-Weerdinge.

   
 

ROELOF Kleve krijgt Erepluim op nieuwjaarsreceptie 2024

 

Roelof Kleve heeft op de nieuwjaarsreceptie van 2024 de Erepluim ontvangen voor zijn inzet voor het dorp door de jaren heen. Hij kreeg de Pluim uitgereikt door Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. Roelof Kleve heeft de erepluim meer dan verdiend en we hopen nog lang van zijn ondersteuning en advies gebruik te mogen maken.

De nieuwjaarsreceptie was dit jaar minder bezocht dan we gewend waren. Debet hieraan was wellicht de woensdagavond en de late berichtgeving van de Nieuwjaarsreceptie. 

Het was trouwens wel een gezellige avond met de muzikale omlijsting door Flitzzz Allround Music. De nieuwjaarstoespraak van burgemeester van Oosterhout was zeer treffend en inspirerend.

Volgend jaar is de nieuwjaarsreceptie gewoon weer als voorheen op een vrijdagavond en wel op 10 januari 2025. Ook gaan we er dan vanuit dat Knelske en Dieka weer van de partij zijn met hun cabaret over de zaken die gespeeld hebben in ons dorp. Ook willen we weer een Pluim uitreiken en daar mag u alvast over nadenken wie dat zou kunnen worden.

 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst op
17 januari 2024 in MFC de Badde

Op woensdag 17 januari organiseren we een Nieuwjaarsbijeenkomst in MFC de Badde. Dit jaar een andere opzet dan voorheen door omstandigheden. Gewoon een gezellige avond met muzikale omlijsting door Flitzzz allround music.

Uiteraard zal ook burgemeester van Oosterhout aanwezig zijn met een nieuwjaarstoespraak voor Nieuw-Weerdinge.

Dit jaar even geen cabaret van Knelske en Dieka, wij hopen daar volgend jaar weer mee door te kunnen gaan.

We zijn hard bezig een schrijver te vinden die het cabaret nu eenmaal nodig is. Wel zal er een verrassingselement in de avond zitten, maar u zult moeten komen om dat mee te maken.
De Nieuwjaarsreceptie is nog steeds bedoeld om ook vooral nieuwe Nieuw-Weerdingers kennis te laten maken met de overige Nieuw-Weerdingers.

Dus houd 17 januari vrij en kom om 20.00 uur naar MFC de Badde voor een hopelijk gezellige en informele avond met elkaar, zomaar midden in de week.

We zien u dus graag woensdag 17 januari om 20:00 in MFC de Badde.
 
KERSTPUZZEL in DE STREEKBODE

In De Streekbode, nummer 8, van 20 december staat op de middenpagina de Nieuw-Weerdinger Kerstpuzzel. In De Streekbode staat de puzzel in 1 kleur afgedrukt.

Indien u deze puzzel graag volledig in kleur wilt uitprinten maak dan gebruik van de link hiernaast.

Alvast heel veel puzzelplezier. 


 
STRAATCOACHES AAN DE SLAG IN NIEUW-WEERDINGE

Straatcoaches zijn vanaf woensdag 7 december aan de slag in Nieuw-Weerdinge.

Ze worden ingezet tegen een kleine groep asielzoekers die overlast veroorzaakt als zij lopend de route afleggen tussen Emmen en het azc in Ter Apel.

Naast de inzet van straatcoaches komt er ook cameratoezicht en wordt er zichtbaar meer gecontroleerd door politie en handhaving. De straatcoaches zullen eerst voor een periode van drie maanden actief zijn in Nieuw-Weerdinge.

 
Het pakket aan maatregelen is tot stand gekomen in samenspraak met de Erkende Overleg Partner Nieuw-Weerdinge. Burgemeester Eric van Oosterhout: 'Ik hoop dat door de maatregelen de overlast afneemt. De maatregelen moeten er ook toe leiden dat inwoners zich veiliger voelen.'

Jongeren ontmoeten elkaar graag op straat of op hangplekken. Niets mis mee, zolang er geen sprake is van overlast voor omwonenden en voorbijgangers. Overlast van jeugd kan bestaan uit lawaai, vernielingen, blowen, achterlaten afval of intimiderend gedrag. In veel gevallen zijn er goede afspraken te maken met jongeren bijvoorbeeld over het tijdstip waarop het rustig moet zijn of over hun gedrag. Straatcoaches leggen contact met jongeren en maken afspraken.

Ervaart u overlast van jongeren? Neem dan contact op met de straatcoaches. Zij proberen direct ter plaatse te gaan om met de jongeren in gesprek te gaan.

Bel de straatcoaches: 06-41092454.
Werktijden straatcoaches: Woensdag t/m zondag: 16:00 tot 21:00 uur.

Wanneer de situatie erom vraagt kunnen deze dagen en tijden wijzigen
 
STEMMING DORPSVLAG STOPGEZET EN OPNIEUW OPGESTART

Bericht van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge:

Afgelopen week bereikten ons berichten van dorpsgenoten die hun stem wilden uitbrengen op een van de dorpsvlaggen dat zij hadden gezien dat er mensen waren die meerdere stemformulieren in de stembus gooiden om hun voorkeur een onterecht voordeel te geven t.o.v. van de andere kandidaat vlaggen.

Zij gaven aan dit niet eerlijk te vinden en dat is het dan duidelijk ook niet. Door deze meldingen waren wij genoodzaakt de stembus te openen en een controle uit te voeren, hierbij bleek inderdaad dat er erg veel stemformulieren voor een aantal vlaggen in zaten die hetzelfde handschrift hadden en dat er gezien het aantal stemmers die geweest zijn wel heel veel stemformulieren in de stembus zaten.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt de inmiddels uitgebrachte stemmen ongeldig te verklaren en de stemming overnieuw op een fraudebestendige manier uit te voeren  om recht doen aan alle inzenders.

Hiervoor zullen wij genummerde stemformulieren laten drukken waarop naam, adres en handtekening moet worden geplaatst voordat het formulier met de vlagvoorkeur in de stembus kan worden gedeponeerd. Er zullen hiervoor twee stemdagen worden georganiseerd en wel op 9 en 10 mei in MFC de Badde. Hier zal een bestuurslid van Plaatselijk Belang bij aanwezig zijn. De stembiljetten zullen dan ook die dagen in De Badde uitgegeven worden aan mensen die willen stemmen.
 

Erg jammer dat het zo moet, wij hadden gehoopt dat iedereen die een voorkeur heeft voor een vlag, zijn of haar voorkeur kenbaar zou maken en niet de uitslag zouden proberen te manipuleren door vele stemmen op hun eigen voorkeur uit te brengen. Het gaat hier immers om een dorpsvlag die gedragen moet worden door het dorp.

Om een keuze te maken voor een ingezonden vlag hadden wij al een onafhankelijke jury gevraagd deze te beoordelen,  om iedere vorm van mogelijke belangverstrengeling te voorkomen, hetgeen ook gebeurd is. Dan neem je nog het besluit om ook de inwoners mee te laten stemmen en op 50/50 basis tot een gedragen dorpsvlag te komen.

Alle 7 ingezonden vlaggen zijn het in onze ogen waard om tot dorpsvlag gekozen te worden en we waren al bezig om te kijken wie het beste de winnaar kon bekendmaken en dan gebeurt je dit. Triest, jammer en niet te bevatten.

Maar goed het is wat het is en de stemming moet er komen en dat zal dan ook gebeuren, maar nu op een striktere manier die alle inzenders van de vlaggen recht doet en waarbij de beste mag winnen.

Dus stemmen voor de dorpsvlag 9 en 10 mei in MFC de Badde. Stembiljetten aanwezig

Teleurgesteld bestuur Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge
 
 
STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE

Op donderdag 4 mei aanstaande wordt weer de jaarlijkse Stille Tocht gehouden.

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF", nabij het Beertaplein, vanwaar we om 19.45 uur vertrekken naar de begraafplaats.

Op de begraafplaats zal gepaste muziek klinken en wordt er vervolgens 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
 

Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie/thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comite nodigt u allen hartelijk uit om mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hier aan deel te nemen.

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Het 4 mei comite Nieuw-Weerdinge.

   
 
WINTERSWEEKEND LICHTWEDSTRIJD

Vandaag een bericht over de verlichte huizen en buurten. Het is natuurlijk alweer mooi op tijd donker dus het wordt weer tijd voor lichtjes.
Hoe mooi is het om Nieuw-Weerdinge te laten stralen gedurende de december maand! Versier je huis met mooie verlichting, dit hoeft niet in extremen om mee te doen. Maar maak het gewoon gezellig bij jezelf en of met elkaar. Het mooist zal zijn dat er op 17 december tijdens de puzzeltocht overal wat leuke lichtjes branden.

We begrijpen dat het voor sommigen wat lastig is ivm de hoge energie kosten. Doe je toch mee denk dan aan een timer om het verbruik wat te reguleren en tegenwoordig zijn er natuurlijk ook vele opties op batterij. Kortom als je mee wilt doen, graag! En wil je mee dingen naar een mooie prijs, geef je dan op. Een onafhankelijke jury zal de 2e week december gaan keuren en daarop een winnaar kiezen. 

Er zijn in 3 categorieen prijzen te verdienen:

1) individuele huizen
2) straatprijs
3) originaliteitsprijs

Geef je op voor 1 december op:  wintersweekendweerdingermond@gmail.com
En natuurlijk zijn wij druk bezig met de puzzeltocht, volg ons op Facebook: Lichtroute Nieuw Weerdinge
Klik hier voor de route.


 

 
Door Zonnige Start opgewekte Emmense groene stroom extra korting op je energierekening!

Samen duurzame energie opwekken en de voordelen ervan delen. Dat is het doel van energiecooperatie Zonnige Start uit Emmer-Compascuum. Met de bijna 1000 zonnepanelen op het dak van het Maneschijn 10 project wordt groene stroom opgewekt en het voordeel daarvan verdeeld over de omwonenden. Zonder eigen investering, zodat iedereen kan meedoen.

Geld voor inwoners in omgeving
In 2021 heeft het Maneschijn 10-project in totaal meer dan 270 MWh aan groene stroom opgewekt. Het was daarmee een extra zonnig jaar, waardoor Zonnige Start, met terugwerkende kracht,  nog meer Emmense huishoudens korting kan geven op hun energierekening van 2021. En dat komt goed uit, want de hoge energieprijzen brengen veel huishoudens in problemen. Deze extra korting betekent voor een gemiddeld huishouden een eenmalige extra teruggaaf van ongeveer euro 150,00
  

Lid worden voor korting op energierekening
Zonnige Start is op zoek naar mensen die deze extra korting goed kunnen gebruiken, een energiecontract hebben bij een van de meewerkende energieleveranciers (zie link hieronder) en in het juiste postcodegebied wonen. Het enige dat zij hoeven doen is zich aan te melden als lid van energiecooperatie Zonnige Start en hun jaarafrekening van 2021 op te sturen. Het lidmaatschap kost eenmalig euro 10,00. Het lidmaatschap geeft u recht op de extra korting tot en met 2033. De korting beweegt mee met de hoogte van de energiebelasting, dus kan jaarlijks hoger of lager zijn.

Aanmelden als lid
Aanmelden kan op www.zonnigestart.nl/word-lid
NB: Als u zich uiterlijk voor 1 augustus aanmeldt, krijgt u ook nog over het jaar 2021 voordeel!

Gratis geld. Hoe is dit mogelijk?

Maneschijn 10 is een cooperatief zonnedak dat gerealiseerd is met de oude postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief). Deze regeling biedt deelnemende omwonenden van het project 15 jaar lang vrijstelling van het betalen van energiebelasting over het eigen stroomverbruik voor het deel van de stroom die opgewekt wordt op het cooperatieve dak. Omdat Zonnige Start wil dat iedereen kan meedoen, hebben zij het gehele zonnedak betaald met een lening van Energiefonds Drenthe. De helft van de energiebelasting die de omwonenden niet hoeven te betalen wordt gebruikt om de lening af te lossen. De andere helft is voor de deelnemer. Daarom ontvangt de deelnemer een factuur voor 50% van de energiebelasting die zij hebben teruggekregen over 2021. Zo worden de zonnepanelen afbetaald en houdt de deelnemer gemiddeld een bedrag van ongeveer 150 euro over om zelf iets mee te doen.
 

 
 

NIEUW-WEERDINGE GEZOND ORGANISEERT WANDELTOCHT - ZONDAG 10 JULI

Op zondag 10 juli organiseert Nieuw-Weerdinge Gezond een mooie wandeltocht in de omgeving van ons dorp. Iedereen kan aan deze gezonde activiteit deelnemen. Je kunt daarbij kiezen uit twee afstanden.

De 5 kilometer start om 14.00 uur en de 10 kilometer route start om 13.30 uur.

Er wordt gestart vanaf het schoolplein van PCB De Bentetop. Deelname is geheel gratis en na afloop kun je nog genieten van een fruitig drankje ter afsluiting.

Opgave kan tot en met vrijdag 8 juli. Als je interesse hebt om mee te doen geef dan de namen en de afstand van de deelnemers even per mail door op het volgende emailadres: trijntje.bosma@gmail.com

 

 
STILLE TOCHT NIEUW-WEERDINGE

Op woensdag 4 mei aanstaande wordt weer de jaarlijkse StilleTocht gehouden.

Om 19.40 uur wordt u verwacht bij het standbeeld van de "VRIJHEIDSDUIF", nabij het Beertaplein, vanwaar we om 19.45 uur vertrekken naar de begraafplaats.

Op de begraafplaats zal gepaste muziek klinken en wordt er vervolgens 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna kunnen er bloemen worden gelegd, ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
 

Hierna wandelen we terug naar het Beertaplein, waar de stoet wordt ontbonden. Vervolgens bent u van harte welkom in De Badde, waar u een kop koffie/thee wordt aangeboden.

Het 4 mei comite nodigt u allen hartelijk uit om mee te doen aan deze STILLE TOCHT. Ook de jeugd van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom om hier aan deel te nemen.

Tevens vragen wij u om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen.

Het 4 mei comite Nieuw-Weerdinge.

 
SPACEBUZZ OP DE BENTETOP

Vijf jaar geleden hebben we een lezing gehad van Andre Kuipers. Een geweldige ervaring.

We hebben ons toen meteen ingeschreven voor de SpaceBuzz. We hebben 5 jaar lang volgehouden en ons telkens aangemeld. Eindelijk is het dan zover. Dinsdagmiddag 5 april mogen de leerlingen van groep 7 en8 een kijkje nemen in de SpaceBuzz.

SpaceBuzz is een educatieprogramma voor leerlingen in groep 7 en8 en is gebaseerd op de missietraining van een astronaut. Leerlingen worden als bemanning klassikaal voorbereid op hun ruimtereis en ontdekken gaandeweg over de ruimte, de aarde, de natuur en techniek. Wanneer deze training succesvol is afgerond, komt de SpaceBuzz naar school. De SpaceBuzz is een ruim vijftien meter lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste 4D Virtual Reality (VR) technologie.


 

Aan boord reizen leerlingen met commandant Andre Kuipers naar de ruimte. Daar ervaren ze het overview effect door de ogen van een astronaut. Ze zien de aarde als een blauwe oase van leven in een zwart, onherbergzaam heelal. Van de lancering tot de spectaculaire landing voelt de missie met de SpaceBuzz levensecht.

Eenmaal terug op aarde werken de leerlingen aan lessen waarin ze reflecteren op wat ze hebben beleefd aan de hand van de thema's ruimtevaart en de planeet Aarde. Tot slot organiseren de leerlingen (of kersverse "ambassadeurs van planeet aarde") een persconferentie voor medeleerlingen, ouders en de lokale pers waarin ze, net als echte astronauten, vertellen over hun ervaringen en plannen.
 
We denken dat dit voor hen een onvergetelijke, geweldige ervaring zal zijn.
 
 
Zaterdag 11 april 2020 was het precies 75 jaar geleden dat Nieuw- Weerdinge is bevrijd.  
 
Dit willen we nu in 2022 alsnog herdenken en vieren.
 
Donderdag 7 april,

Theatervoorstelling in De Badde: Zij zagen oorlog Aanvang 20.00 uur.    
In Zij zagen de oorlog wordt u meegenomen naar de persoonlijke ervaringen van 5 mensen die overvallen werden door de oorlog. 
Zij moesten beslissingen nemen en leven met de consequenties.
 
Opgave via bevrijding75nw@kpnmail.nl

 
  
Vrijdag 8 april
De Badde. Herdenkingsbijeenkomst. Aanvang 20.00 uur.    
Met o.a: 
- Muziek: Muziekvereniging Amoroso met zang en gitaar van Jan Hofman en Rick Hilberts.
- Lezing: Een indrukwekkende getuigenis van een der laatste overlevenden van de holocaust.
- Gedichten:  Leerlingen De Bentetop en t Koppel
- Verhalen van (oud) inwoners uit Nieuw-Weerdinge: gepresenteerd door Alie en Grietje
- Woord ter overdenking:  Ds. Nijhoff en ds. Van Elten.
 
Zaterdag 9 april
Vanaf 11.30 uur vieren we de bevrijding, maar willen we ons ook verplaatsen naar de tijd van toen.  
Met o.a.   
- Gezamenlijke lunch in De Badde. Opgave via bevrijding75nw@kpnmail.nl
- Diapresentatie over de Emslandkampen door dhr. Admiraal
- Mogelijkheid busreis naar twee voormalige kampen in Duitsland. Opgave via bevrijding75nw@kpnmail.nl
- Kindervoorstelling voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar door Jordy van de Werf
- Pubquiz voor de jeugd vanaf 9 jaar
- Disco voor de jeugd
- Foto-expositie, voorwerpen, oude documenten en diapresentatie
- Oude spellen uit die tijd van de bevrijding en een kraam met de toen gebruikelijke etenswaren.
- Aan het eind van de middag, tot ca 18.00 uur, nog even napraten met een hapje en drankje.
 
Dit alles wordt u gratis aangeboden, iedere (oud)inwoner van Nieuw-Weerdinge is van harte welkom.
  
 
NIEUWE BEWEEGACTIVITEIT IN NIEUW-WEERDINGE VOOR 65-PLUSSERS

 

Op zaterdag 5 maart a.s. is er voor 65-plussers een nieuwe activiteit in Nieuw-Weerdinge: Bewegen met een beweegapp en Nordic Walking!

Tijdens de activiteit geven de buurt- en seniorensportcoaches informatie over een nieuwe actie: de beweegapp Fit Emmen. Met deze app voor de mobiele telefoon willen we bewegen stimuleren: er komen allerlei uitdagingen en activiteiten in te staan waarmee we bijdragen aan een gezonde gemeente Emmen.

Na de koffie en introductie van de beweegapp neemt de seniorensportcoach u mee naar buiten voor een korte les Nordic Walking. Hierbij kan de beweegapp direct toegepast worden.

Na deelname krijgt u een prachtige drinkfles cadeau!

Datum:                 zaterdag 5 maart 2022
Tijd:                      10.00-11.30 uur
Locatie:                Multifunctioneel Centrum De Badde, Nieuw-Weerdinge|
Kosten:                 geen
Voorwaarde deelname: Meenemen van uw smartphone (mobiele telefoon met internet).

Er worden tijdens de activiteit filmopnames gemaakt voor de promotie van de beweegapp.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via E: seniorensport@emmen.nl of T: 06-46998002
De beweegapp heet de VCC app: Vital City Challenge, een Engelse term want Emmen gaat de uitdaging aan met nog drie Europese steden. De app is verder gewoon in het Nederlands, we noemen het Fit Emmen.U doet toch ook mee om Emmen zo fit mogelijk te maken?

Vragen?
Neem contact op met de buurtsportcoaches in gebied De Monden of met de seniorensportcoaches  seniorensport@emmen.nl

 
SENIOREN SPORT EN BEWEGING

Spreekt het je aan om te sporten en te bewegen? Dat kan nu in Sporthal De Mondenhal.

Iedere dinsdag van 9.30 uur tot 20.30 uur onder leiding van coach Gonny Brunia  kun je in leuk gemengd team meedoen. De eerste keren meedoen is gratis.


Waarom deelnemen op mijn leeftijd aan sport en spel?

...... het is goed voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten en botten
...... het verbetert de balans wat het risico op vallen verkleint
...... het verbetert het humeur en geeft energie.
...... het verbetert de conditie en versterkt de spieren
...... en het is reuze gezellig !!
 
Doe makkelijke zittende kleding aan en draag zaalschoenen. 
 
STICHTING 150 JAAR NIEUW-WEERDINGE STELT UIT!!

 

Beste dorpsgenoten,

In verband met de aanhoudende maatregelen en verboden omtrent het Coronavirus, heeft de Stichting 150 jaar Nieuw-Weerdinge de knoop toch maar doorgehakt.

 

2022 wordt helaas niet het jaar van ons dorpsfeest 150 jaar Nieuw-Weerdinge
 

De korte termijn die we nu nog hebben en de nog steeds geldende beperkingen en onzekerheden, zorgen ervoor dat we niet de week kunnen organiseren die we voor ogen hebben.

Dat betekent dat we gaan plannen naar de zomer van 2023. In de hoop dat we dan volledig los kunnen gaan. De ideeen zijn uitgewerkt, het plan ligt klaar. Op naar volgend jaar!!!
 

Heeft u ideeen? Wilt u iets organiseren om alvast de feestpot te spekken? Laat het ons weten. We helpen graag bij de organisatie, daar waar het mogelijk is natuurlijk.
 
Ook de Stichting zal het komende jaar, zodra het maar even kan, proberen om activiteiten op te zetten. Vooral ter vermaak.
 
Tot zover onze mededeling.
 
Groeten van het bestuur
 
Verbouwing huisartsenpraktijk

Geachte heer/mevrouw,

Vanaf januari 2022 wordt de huisartsenpraktijk verbouwd. Daarom zullen alle spreekuren tijdelijk elders plaatsvinden. De verwachting is dat wij na de zomer 2022 onze intrek kunnen nemen in het vernieuwde pand.

 

 

Wat betekent dit voor u?

Andere locaties:
Vanaf 22 december 2021 wordt de huisartsenpraktijk verdeeld over 2 locaties. Er zullen zowel spreekuren in de tijdelijke locatie naast de huisartsenpraktijk worden gehouden als ook in "MFC De Badde".
Als u via uw patientportaal een afspraak maakt staan de verschillende locaties benoemd en kunt u hier uw keuze in maken. Indien u telefonisch een afspraak maakt voor het spreekuur, wordt u de locatie aan de telefoon medegedeeld.

Beide locaties beschikken over een wachtkamer. De toegang tot 'MFC de Badde' is via de hoofdingang. De tijdelijke locatie naast de huisartsenpraktijk is echter niet rolstoeltoegankelijk. Indien u rolstoel gebonden bent, dient u een afspraak te maken voor het spreekuur welke wordt gehouden in "MFC De Badde".

Geen balie:
Vanaf 22 december 2021 zal de balie gaan verdwijnen en werken wij enkel nog op afspraak. Dit geldt ook voor het afgeven van materialen zoals urines. Op deze manier kunnen wij u beter van dienst zijn en hebben we op het moment van uw afspraak volle aandacht voor u als patient. Dit past bij onze toekomstvisie op de huisartsenzorg en sluit momenteel goed aan bij de huidige praktijkvoering rondom het coronavirus.

De openingstijden blijven hetzelfde (08.00 uur - 17.00 uur).

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website. We kijken vol vertrouwen naar de periode die komen gaat en zien er naar uit om u na de zomer van 2022 in het vernieuwde pand te begroeten.

Wij danken u voor uw begrip.
Team huisartsenpraktijk Nieuw-Weerdinge, Noorderdokters.
 

 

Winters Weekend Weerdingermond. Zaterdag 11 december van 17.00 uur tot 21.00 uur.

Op zaterdag 11 december zal de eerste editie plaats vinden Winters Weekend Weerdingermond. Tijd is van 17.00 tot 21.00 uur. Wij werken vanuit Stichting Festiviteiten in samenwerking met Plaatselijk Belang. Ons doel is om een Winterse Avond te maken met lampjes en gezelligheid.

Er is een puzzeltocht uitgezet welke je kunt rijden. Deze is geplaatst in De Streekbode en wordt ook geplaatst op onze Facebookpagina. Je kunt hier leuke prijzen winnen door het deelnameformulier, welke op de achterkant van de puzzel staat,  in te leveren bij Cafe de Buurvrouw, aan het einde van de tocht. Prijzen worden beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Tijdens deze tocht kun je letters vinden en op sommige plekken is er een Corona-proof activiteit te doen. Houd rekening met de geldende Corona basisregels .

Lasergamen met Jordy van der Werff in de Mondenhal
Opgave:
wintersweekendweerdingermond@gmail.com

Een spel met Anna, Elsa en Olaf van Frozen.

Iets lekkers kopen onderweg. Betaal zoveel mogelijk gepast

Diverse kleine spelletjes onderweg.

Gratis chocolademelk op diverse punten

Let op!!  Met de huidige Coronamaatregelen mag er geen groepsvorming ontstaan. Blijf tijdens de tocht zoveel mogelijk in de auto. De hele tocht is hier op aangepast.

Wedstrijd verlicht huis /straat:
Versier je huis zo mooi mogelijk, dit mag eenvoudig zijn of juist heel uitbundig. Dit mag je alleen doen of met een hele straat/blok.
Er is zowel een prijs te verdienen voor een individuele verlichting en een prijs voor de gehele straat.
Alle opgaves worden onafhankelijk beoordeeld tussen 7 en 11 december.
Er zijn prachtige prijzen te verdienen. Dit prijzengeld is beschikbaar gesteld door lokale ondernemers.
Opgeven voor deelname kan op: wintersweekendweerdingermond@gmail.com

Een winterse groet, Bianca Beens, Marga Haandrikman, Rik Kuiper, Belinda Hummel, Annelies Prins, Danielle Slingerland, Wendy Katoen en Anja Hilgen.

Eventuele wijzigingen met betrekking tot de Coronamaatregelen kunnen aanpassingen in het programma met zich meebrengen. Wij brengen u daarvan op de hoogte op deze pagina van de website van Nieuw-Weerdinge en via Facebook.
 

 
Mededeling Nieuwjaarsreceptie.

Normaal gesproken beginnen we in november met de voorbereidingen voor de Nieuw-Weerdinger nieuwjaarsreceptie met Pluimuitreiking.

 Echter, door de ontwikkelingen rond COVID en de regelgeving er omheen hebben we moeten besluiten om in januari 2022 geen Nieuwjaarsreceptie te organiseren.

We zijn wel van plan om een Pluim 2021 verkiezing te houden en deze uit te reiken tijdens de feestweek van het 150 jarig bestaan van ons dorp.

Hier zal nog verdere berichtgeving over volgen, maar denk in ieder geval al na over wie voor de Pluim 2021 in aanmerking zou kunnen komen.

We hopen in ieder geval dat het 150 jarig bestaan van ons dorp een knalfeest gaat worden, daar zijn we wel aan toe met elkaar en dat er het volgend jaar (2023) ook weer gewoon een Nieuwjaarsreceptie kan plaatsvinden want ook dat hoort er toch zeker bij.

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge,
Wim Katoen

 
Wijkagent

Mijn naam is Sietske van der Meer Ik ben werkzaam als wijkagent in de Monden (Roswinkel, Nieuw-Weerdinge. Emmer-Compascuum en Weerdinge). Ik ben bereikbaar via het volgende E-mailadres:  sietske.van.der.meer@politie.nl

Iedere werkdag lees ik mijn email en ga ik ermee aan de slag. Gezien het grote aantal berichten is het niet mogelijk om elke mail meteen te beantwoorden.

Ook houd ik inloopspreekuren voor Nieuw-Weerdinge op dinsdagmiddag in de oneven weken (om de twee weken dus) van 14.30 tot 15.30 in MFC De Badde aan het
Eerste Kruisdiep OZ 9 te Nieuw-Weerdinge.

Tijdens de inloopspreekuren kunt u terecht voor vragen en overleg. Moet er een uitgebreide aangifte opgenomen worden, dan kunt u een afspraak maken met de aangifte unit. Deze zijn te bereiken via het algemene nummer: 0900-8844. In veel gevallen kunt u ook aangifte doen via internet (zie www.politie.nl ).  Politie Noord Nederland is te bereiken op 0900-8844. Hier kunt u een belverzoek voor mij achterlaten.

Bij spoed bel dan 112

 
Nieuwsbrief Dorpenzorg - april 2021
 
Gezocht
Voor onze Noaberhuuzn en Wij Hebben Buren zijn wij op zoek naar mensen die ons team van beheerders willen versterken. Lijkt het je leuk om beheerder in ons Noaberhuus te zijn of weet je iemand die dit wel zou willen? Neem dan contact met ons op! Je kunt allerlei cursussen volgen en komt terecht in een gezellig team.
 
Boodschappen
Sinds maart 2020 is het aantal mensen waar onze vrijwilligers boodschappen voor doen behoorlijk toegenomen. Doordat wij afspraken hebben gemaakt met een aantal supermarktketens kunnen onze vrijwilligers de boodschappen verzamelen en hoeven ze zich alleen bij de kassa te legitimeren als Dorpenzorg vrijwilliger. De rekening gaat dan naar Stichting Dorpenzorg. Degene voor wie de boodschappen zijn kan deze dan bij onze vrijwilliger afrekenen met de pin.

 


Jongerenwerk
Ondanks alle restricties i.v.m. Corona heeft onze jongerenwerkster altijd contact gehouden met de jongeren via social media maar ook af en toe op straat bij groepjes jongeren. Natuurlijk gebeurde dit laatste met inachtneming van alle voorschriften. Er zijn online activiteiten georganiseerd en wanneer mogelijk ook weer fysieke activiteiten zoals bijvoorbeeld paintball. Dit alles volgens de corona regels.
 

Sedna
Ook in deze bijzondere tijden heeft onze samenwerking met Welzijnsgroep SEDNA veel opgeleverd. Op sociaal vlak via onze Noaberhuuzn en Wij Hebben Buren zodat zorgsignalen die daar binnenkomen snel worden opgepakt door buurtwerk en maatschappelijk werk. Maar ook door letterlijk de handjes uit de mouwen te steken, het SEDNA team in de Monden heeft twee weken lang meegeholpen bij het huis aan huis bezorgen van 5700 banketstaven in de zes Monden dorpen. Het moge duidelijk zijn dat wij ontzettend blij zijn met deze samenwerking!
 
Tuinonderhoud
Het tuinseizoen is weer begonnen! En dat hebben we gemerkt, zowel onze club jongeren als ook de volwassen vrijwilligers zitten aankomende tijd helemaal vol, op het moment van dit schrijven hebben ze in totaal bijna 20 tuinen in onderhoud en we zitten dus vol. Vind u het ook heerlijk om af en toe buiten bezig te zijn en uw medemens te helpen? Meld u dan aan.

 

Computeronderhoud
Wist u dat Stichting Dorpenzorg gebruikte computers en laptops inzamelt, deze nakijkt, update en voorziet van de nieuwste software? En dat deze computers en laptops gratis ter beschikking worden gesteld aan gezinnen met een smalle beurs en studerende kinderen? Deze computers en laptops worden geschonken door het bedrijfsleven maar ook door particulieren.

 

 
Waardig alternatief voor de Stille Tocht  2021


 
Beste mensen ...

...het coronavirus heeft ook impact op de dodenherdenking van dinsdag 4 mei 2021 in Nieuw Weerdinge!

Toch willen we deze dag van bezinning en herdenking niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom doet het 4 mei comite een oproep aan alle inwoners van Nieuw Weerdinge om op 4 mei toch vooral de gehele dag tot aan zonsondergang de vlag halfstok te hangen en om 20.00 uur 2 minuten stilte in acht te nemen.

De kerkklok zal op 4 mei van 19.50 tot 19.58 uur luiden!

Vredesduif
Bij het herdenkingsmonument de Vredesduif is er gelegenheid om 2 minuten stilte in acht te nemen om alle oorlogsslachtoffers te herdenken (denk aan 1,5 meter afstand van elkaar).

Tevens zal de taptoe geblazen worden door Janneke Blank en Lianne Sikken en na de 2 minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld.

Bij het herdenkingsmonument op de Algemene Begraafplaats zullen op 4 mei bloemstukken worden gelegd door o.a. Gemeente Emmen, Plaatselijk Belang, Kleve project, het comite 75 jaar bevrijding en het 4 mei comite.

Indien u ook op 4 mei bloemen wilt leggen bij het monument kunt u dat de gehele dag doen.

Wij hopen op uw medewerking om op deze wijze toch een waardig alternatief te hebben voor de jaarlijkse Stille Tocht!

Het 4 mei comite Nieuw Weerdinge.
 
 
Wandeltocht op zondag 29 augustus
Nieuw-Weerdinge Gezond organiseert ....

Op zondag 29 augustus wordt een een wandeltocht georganiseerd van De Badde in Nieuw-Weerdinge. Er zijn daarvoor twee routes uitgezet.

De deelnemers hebben de keuze uit de afstanden van 5 en 10 kilometer.

De tocht is voor alle leeftijden en de deelname is geheel gratis. Het enige wat we van u vragen is u voor 15 augustus op te geven voor deze prachtige wandeltocht.

De 5 kilometer start om 14.00 uur (aanwezig zijn om 13.30 uur). De 10 kilometerroute start om 13.30 uur (aanwezig zijn om 13.00 uur).

Deelname is inclusief een kop koffie of thee met een versnapering bij voor het vertrek vanaf De Badde. Voor onderweg krijgt u een rugtasje mee met inhoud. Bij terugkomst 1 consumptie gratis. 

Er hebben zich inmiddels al 43 personen opgegeven.

Interesse? Geef u dan per email op voor 15 augustus: wandelroute2021@gmail.com

   
 

Sint en Piet ook in Nieuw-Weerdinge

Ook in Coronatijd komt de Sint weer naar Nieuw-Weerdinge.
Alleen de intocht gaat niet door maar de Sint heeft samen met zijn Pieten het Sinterklaas verhaal voor Nieuw-Weerdinge op een filmpje gezet.  Prachtig om te zien !!!!.

Deel 1 : Het vergeten boodschappenlijstje
Deel 2 - Het vergeten boodschappenlijstje

Struuntocht op zaterdag 19 september


 
Beste dorpsgenoten

Op zaterdag 19 september wordt er in Nieuw-Weerdinge een "Struuntocht"georganiseerd. Eindelijk weer eens een mooie activiteit.
En ... Corona-Proof.

Wat is de bedoeling? 
De deelnemers maken in hun eigen tuin, oprit, garage een kraampje / tafel zodat je van je overbodige spullen afkomt. Ellen en Henriette zorgen ervoor dat er een route komt met alle deelnemers. De deelnemers aan de Struuntocht krijgen een speciale ballon zodat de bezoekers kunnen zien wie er aan deze activiteit meedoen.

Verkopende deelnemers kunnen zo zich nog steeds opgeven. Deelname kost 1 euro. Opgave kan bij Ellen Mink - tramwijk ZZ 71 of bij Henriette - Tramwijk ZZ 68.

Er zijn inmiddels al flink wat deelnemers. Het is de 50 al gepasseerd. Ook interesse?  Opgave kan nog tot 12 september.

 
 
Krachtenbundeling Stichting Dorpenzorg, Dokter Schoonmaakorganisatie en Welzijnsgroep SEDNA Emmen
Stichting Dorpenzorg, Dokter Schoonmaakorganisatie en Welzijnsgroep SEDNA Emmen hebben hun krachten gebundeld om de inwoners in de gemeente Emmen nog beter van dienst te kunnen zijn met een gezamenlijk loket in deze ingewikkelde en ook bijzondere Corona-tijden. Door de ongewone omstandigheden merken we een toename van het aantal hulpvragen van inwoners. Ook zien we een toename van signalen die we van onze vrijwilligers en via onze medewerkers ontvangen.

Voor het gebied de Monden en de Blokken kan dit op zeer korte termijn worden ingevoerd, omdat Dokter Schoonmaakorganisatie daar de hoofdaannemer WMO is en medewerkers in het gebied aanwezig heeft.

Sedna heeft voor alle gebieden een centraal meldpunt ingericht dat is te bereiken op telefoonnummer 0591-680800. Dit meldpunt is bedoeld voor vrijwilligers die meehelpen om de inwoners te ondersteunen en als achterwacht voor de beheerders van de Noaberhuuzn, die veel vragen om hulp aannemen en omzetten in daadwerkelijke hulp. Ook als u een vraag voor u zelf heeft of zorgen heeft over iemand kunt u terecht op dit telefoonnummer.

De boodschappenservice van Dorpenzorg loopt momenteel al in een groot gedeelte van Emmen en mensen die hier gebruik van willen maken kunnen bellen met het Noaberhuus van Dorpenzorg op telefoonnummer 0591-714724 of per mail via info@dorpenzorg.nl

Door de gezamenlijke aanpak denken wij ook andere problemen die spelen of gaan spelen vroegtijdig te kunnen onderkennen en passende ondersteuning te kunnen bieden. Tevens ontlasten we de beheerders van de Noaberhuuzn hiermee doordat zij nu een stevige achterwacht krijgen waar zij eventuele problemen kunnen neerleggen
.

 

 
Het Naoberhuus helpt ook tijdens de Coronacrisis
Het Noaberhuus helpt ook tijdsens de Coronacrisis. Nederland ligt bijna geheel plat door de Coronacrisis. Hierdoor kunnen onze oudere medemensen en ook mensen met een verminderde weerstand erg veel hinder ondervinden, ze mogen of kunne het huis niet meer uit voor bijvoorbeeld de boodschappen of het halen van medicijnen.

De beheerders van de Noaberhuuzn zijn telefonisch en per mail bereikbaar om hulpvragen aan te nemen en deze uit te zetten. Zij zijn momenteel door de coronacrisis echter nog afhankelijker van vrijwilligers die zich juist nu in willen zetten om deze groep mensen te helpen. We hebben het netwerk om alle mogelijke ondersteuning te geven aan mensen die het nodig hebben, maar zoeken nu met spoed vrijwilligers die zich willen inzetten om met elkaar deze crisis door te komen.

Wilt u meehelpen om onze ouderen en mensen met minder weerstand deze crisis door te komen, meld u zich dan aan als vrijwilliger bij het Noaberhuus. Dit kan per telefoon op nummer:

0591-714724

Mocht u de voicemail krijgen, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u z.s.m. terug.

Maar u mag ook een mail met uw contactgegevens en wat u wilt/kunt doen sturen naar: info@dorpenzorg.nl Behoort u bij de groep die wel hulp en ondersteuning kan gebruiken, meld u zich dan ook vooral bij het Noaberhuus aan zodat wij u kunnen helpen in deze moeilijke tijden. O
ok dit kan via hetzelfde telefoonnummer: 0591-714724 of per mail: info@dorpenzorg.nl

Laten we omkijken naar elkaar en elkaar door deze moeilijke tijd helpen.


 

 
Corona nieuws voor Nieuw-Weerdinge vanuit Dorpenzorg
In verband met de Corona uitbraak geldt voor Nieuw-Weerdinge het volgende:

Het Noaberhuus helpt ook tijdens de Coronacrisis. Nederland ligt bijna geheel plat door de Coronacrisis. Hierdoor kunnen onze oudere medemensen en ook mensen met een verminderde weerstand erg veel hinder ondervinden, ze mogen of kunnen het huis niet meer uit voor bijvoorbeeld de boodschappen of het halen van medicijnen.

De beheerders van de Noaberhuuzn zijn telefonisch en per mail bereikbaar om hulpvragen aan te nemen en deze uit te zetten. Zij zijn momenteel door de coronacrisis echter nog afhankelijker van vrijwilligers die zich juist nu in willen zetten om deze groep mensen te helpen. We hebben het netwerk om alle mogelijke ondersteuning te geven aan mensen die het nodig hebben, maar zoeken nu met spoed vrijwilligers die zich willen inzetten om met elkaar deze crisis door te komen.

Wilt u meehelpen om onze ouderen en mensen met minder weerstand deze crisis door te komen, meld u zich dan aan als vrijwilliger bij het Noaberhuus. Dit kan per telefoon op nummer:  
0591-714724

Mocht u de voicemail krijgen, spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u z.s.m. terug.

Maar u mag ook een mail met uw contactgegevens en wat u wilt/kunt doen sturen naar: info@dorpenzorg.nl

Behoort u bij de groep die wel hulp en ondersteuning kan gebruiken, meldt u zich dan ook vooral bij het Noaberhuus aan, zodat wij u kunnen helpen in deze moeilijke tijden. Ook dit kan via hetzelfde telefoonnummer:  0591-714724   of per mail:  info@dorpenzorg.nl

Laten we omkijken naar elkaar en helpen door deze moeilijke tijd te komen.


 
EINDELIJK
Eindelijk begint het beeld van de inrichting van de Oude Bouw en Mandebroek III gestalte te krijgen.
Na overleggen, overleggen, overleggen, tekenen tekenen lijkt het eindresultaat nu klaar.
Aannemer erop en begin 2020 de schop in de grond.
Hierbij nog de grote kans op de bouw van woningen voor starters jong en oud. Het gaat de goede kant op nu
   

Situatieschets Mandebroek Situatieschets "Oude Bouw"
 
Sfeerbeeld Mandebroek Sfeerbeeld "Oude Bouw"


 

Servicepunt van de bibliotheek in de Badde : Een vaste plek om boeken te lenen!

In dorpshuis De Badde is een mooie ruimte ingericht met Grote Letterboeken, romans (leesboeken), tijdschriften en prentenboeken (voor kinderen van 0-4 jaar)  De meeste boeken zijn nieuw. Bovendien wordt het geheel regelmatig aangevuld met nieuwe boeken.
Ook is het mogelijk boeken te reserveren uit heel Drenthe en in het servicepunt op te halen.
 


Dit servicepunt wordt beheerd door een aantal enthousiaste vrijwilligers uit het dorp zelf en is geopend op maar liefst drie momenten:
 • Dinsdag               14:00 - 16:00 uur
 • Woensdag           10:00 - 12:00 uur
 • Donderdag           18:00 - 20:00 uur

Om te kunnen lenen heeft u een bibliotheekabonnement nodig. Dit is voor kinderen tot 19 jaar gratis, vanaf 19 jaar kost het  49,50 euro. U kunt met dit abonnement overal in Drenthe lenen en terug brengen.

In het servicepunt zullen ook cursussen DigiD gaan plaatsingen. Kijk voor nieuwe data op de website van de bibliotheek.

Voor informatie: info@bibliotheekemmercompascuum.nl  

Openingstijden bibliotheek Emmer-Compascuum

Maandag            09:00 - 17:00 uur
Woensdag          11:00 - 17:00 uur
Donderdag          09:00 - 20:00 uur

De bibliobus  komt wekelijks bij de scholen. Niet tijdens de schoolvakanties

De bus komt alleen bij de scholen en is bedoeld voor de kinderen.

Vriendelijk groet van Jannie Kuipers, bibliotheekleider De Monden.

   
Aanpak Achterdiep en Beertaplein in Nieuw-Weerdinge

Naar verwachting start eind dit jaar de herinrichting van het Achterdiep en omgeving in Nieuw-Weerdinge. Daarnaast wordt eerder dit jaar het Beertaplein opgefrist. De twee projecten komen voort uit de vorig jaar vastgestelde Woon- en Leefbaarheidsvisie Nieuw-Weerdinge. Samen met omwonenden en Plaatselijk Belang wordt het Achterdiep opnieuw ingericht. Daarnaast worden bijvoorbeeld op het Beertaplein bomen geplant en containers ondergronds gemaakt. Dit is een flinke verbetering voor beide gebieden.
Van woongebied naar groene ruimte
Aan het Achterdiep en in het gebied tussen de P. Beugelstraat, de J. Lokkerstraat en de H.E. Timmermanstraat, heeft woningcorporatie Lefier begin 2018 de laatste huurwoningen gesloopt. Na de sloop gebeurde er vervolgens niets met een deel van deze plek. Dit deel van het gebied wordt nu ingericht als openbare groene ruimte. Het moet een plek worden waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente heeft omwonenden inmiddels gevraagd mee te denken over de invulling van het gebied. De wegen rondom dit gebied worden aangepast, zodat de straatkolken weer gelijk liggen met de straat.

Verbetering uitstraling
Het Beertaplein is een centrale plek in het dorp. Om dit plein een betere uitstraling te geven, worden de plantenkooien en enkele versleten bankjes verwijderd. Ook wordt met het aanplanten van bomen de groenstructuur hersteld en worden de huidige containers vervangen door ondergrondse containers.

Woon- en Leefbaarheidsvisie
Met de acties uit de Woon- en Leefbaarheidsvisie moet Nieuw-Weerdinge niet alleen nu, maar ook in de toekomst een plek zijn waar inwoners prettig wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. De aanpak van het Achterdiep en omgeving en het Beertaplein zijn twee onderdelen uit de visie van Nieuw-Weerdinge.


 

   Beste inwoner van Nieuw-Weerdinge,

Wist u dat:

Er jaarlijks in Nederland rond de 16.000 mensen een circulatiestilstand krijgen buiten het ziekenhuis? Dit zijn ruim 300 mensen per week!
Maar wist u ook dat:
De overlevingskansen bij vroegtijdige Reanimatie iets meer dan 20% bedraagt?
En dat de overlevingskansen bij het gebruik van een AED oplopen tot 70%? Zeventig procent! Dat is een hoopvol percentage!


 
 
Wat is eigenlijk een AED en hoe werkt het?

AED is een afkorting voor: Automatische Externe Defibrillator en is een hulpmiddel dat gebruikt wordt tijdens de Reanimatie. Je gebruikt dit draagbare apparaat bij iemand met een circulatiestilstand. De AED analyseert wat er mis is met het hart en geeft indien nodig een elektrische schok waardoor het ritme van het hart als het ware weer kan herstellen. Gebruik je een AED, dan reset je als het ware het hart waardoor het uiteindelijk i.c.m. Reanimatie weer normaal gaat pompen. We noemen dit defibrilleren. Door tijdige inzet van een AED kun je blijvende schade voorkomen, immers elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt de kans op herstel af met 10%.

Ondanks dat het woord hartstilstand, wat veel gebruik wordt, is het niet altijd zo dat het hart echt helemaal stilstaat. Het gaat in veel gevallen om een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). De hartkamers worden snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Bloed wordt niet meer rondgepompt en er ontstaan hartfalen. Men spreekt tegenwoordig over een circulatiestilstand.

Doet u mee met Nieuw-Weerdinge 'HARTveilig' maken?

In Nieuw-Weerdinge zijn op dit moment te weinig AED's dag en nacht bereikbaar. Terwijl de overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Gelukkig is er een oplossing! Laten we als dorp geld inzamelen voor dorps-AED's. Zo maken we met elkaar het verschil en het dorp veiliger. Plaatselijk Belang zal ook mee financieren, maar helaas is dit onvoldoende om genoeg AED's te kunnen plaatsen. De kosten van een AED inclusief een verwarmde buitenkast zijn vrij fors. We doen daarom een beroep op sponsorgeld en op u. We zouden u willen vragen om een (kleine) bijdrage, want alle kleine beetjes helpen!

U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder vermelding van: bijdrage AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.

Heeft u zelf een AED in bezit en wilt u deze eventueel beschikbaar stellen voor het dorp? Of heeft u vragen/opmerkingen? Dan kun u contact opnemen met:
Jaap Harttekamp 06-11959545 of Tina Tjeerdsma 06-52308894

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
EHBO-vereniging Nieuw-Weerdinge, BHV at Work, Silvia EHBO Educatie & Trainingen,
Plaatselijke Belang & Nieuw-Weerdinge Gezond.

 
Mogelijk 8 starterswoningen in Mandebroek
   
De beoogde bouwplek is Mandebroek 3, een woningbouwgebied in de buurt van het zwembad en de sporthal. ,,Ons plan gaat uit van vier twee-onder-een-kapwoningen, elk met een inhoud van ongeveer 340 kuub", zegt initiatiefnemer Ben Verstraten, directeur van Q-Vention uit het Brabantse Uden. Het project richt zich specifiek op starters. "Deze groep heeft veel moeite om geschikte woningen te vinden. De meeste huizen zijn voor hen te duur en of te groot".

Kansrijke starterswoningen. Dit label plakt Verstraten graag op de huizen die hij in Nieuw-Weerdinge wil bouwen. Het gaat om huizen waarvan de onderdelen kant en klaar uit de fabriek komen en op de bouwplaats in een mum van tijd in elkaar kunnen worden gezet. ,,Alles wordt in de fabriek voorbereid en op maat gemaakt. Op de bouwplaats staat er tussen de zes en tien dagen een cascowoning. "Kopers hebben invloed op de indeling en kunnen door hand- en spandiensten te verrichten de koopprijs drukken."

"Dan moet je denken aan enkele duizenden euro's per woning. Het gros van de werkzaamheden doen wij wel zelf, ook omdat dit specifieke kennis vereist en wij er zeker van willen zijn dat alles conform planning gaat." Hebben kopers zelf bijvoorbeeld deuren of een keuken die ze in de woningen willen (laten) plaatsen, dan is dat geen probleem. ,,De kosten die we daarmee uitsparen, worden uiteraard ook in mindering gebracht." Laat de koper alles over aan Q-Vention, dan moet hij of zij bij het project in Nieuw-Weerdinge rekening houden met een koopprijs van 175.000 euro vrij op naam. Dat is inclusief de grond, die nu nog van de gemeente Emmen is.

Volgens Verstraten heeft de gemeente zelf Mandebroek 3 aangewezen als bouwlocatie. Aan de andere kant van het centrum ligt een gebied dat in het dorp "de oude bouw" wordt genoemd. Hier sloopte woningcorporatie Lefier jaren geleden zo'n zeventig woningen en is een grote kale vlakte ontstaan. In het dorp gaan al langere tijd stemmen op om daar nieuwe woningen te bouwen. Wellicht is dat later voor ons een optie, als de gemeente daarvoor openstaat. Maar laten we ons eerst maar eens gaan richten op Mandebroek 3. Verstraten wil nog voor de bouwvak een informatiebijeenkomst houden.

Wim Katoen, voorzitter van Plaatselijk Belang, is heel enthousiast. Op deze manier wordt het voor meer jongeren mogelijk om in Nieuw-Weerdinge te blijven wonen.  Ik denk overigens dat de woningen ook heel geschikt zijn voor ouderen die wat kleiner willen wonen.

Op niet al te lange termijn, zal er een informatieavond in de Badde worden georganiseerd, waar belangstellenden vanuit het dorp het verhaal en de mogelijkheden uitgelegd kunnen krijgen. Nadere info hierover zal volgen.
 
Nieuwjaarsvisite in De Badde op vrijdagavond 10 januari.

 

De Vereniging voor Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge, SKW en MFC De Badde organiseren op vrijdag 10 januari 2020
om 19.30 uur de nieuwjaarsreceptie in MFC De Badde.

Er is weer een gevarieerd programma samengesteld dat garant staat voor een zeer gezellige avond. Dieka en Knelske nemen de gebeurtenissen van 2019 in Nieuw-Weerdinge weer met u door op hun eigen dolkomische wijze. Menig Nieuw-Weerdinger zal op de hak worden genomen. Mis het niet. Het duo sluit af met een prachtig optreden. 

Nieuw is Dieka's en Knelskes Pubquiz waar alle aanwezigen aan deel kunnen nemen. Bij binnenkomst ontvangt u een antwoordkaart om de juiste antwoorden aan te kruisen.  Aan het eind van de avond wordt de zaalwinnaar bekend gemaakt.

En natuurlijke de uitslag van de verkiezing van De Pluim. Altijd weer spannend wie er met de eer gaat strijken en De Pluim uit handen van burgemeester Oosterhout mag ontvangen. 

Alle Nieuw-Weerdingers zijn vanzelfsprekend welkom op dit feest.

Maar in het bijzonder worden de nieuwe inwoners van ons dorp uitgenodigd om op deze avond in De Badde te komen.

Gratis kaarten zijn vanaf maandag 3 januari af te halen bij De Badde.  De kaarten zijn nodig, omdat niet alle inwoners van ons dorp in De Badde passen en vol is dus vol. De afgelopen jaren hebben geleerd dat de Nieuwjaarsvisite altijd een volle zaal trekt, dus zorg ervoor dat u als u wilt komen, kaarten haalt bij De Badde.

De inwoners van Nieuw-Weerdinge hebben hun kandidaat voor de Pluim genomineerd. Vervolgens heeft de Pluimcommissie de stemmen geteld en de volgende Nieuw-Weerdingers
gaan door naar de finale.  In willekeurige volgorde:

De Stavo:

Organiseert en verzorgt gedurende het gehele jaar activiteiten voor ouderen, zoals wekelijks een kaartavond en een bingomiddag. Ook worden er jaarlijks reisjes georganiseerd en kan men aanschuiven bij het kerstdiner.

Organisatie Sinterklaasintocht.
Elk jaar klaren ze de klus weer. Dankzij hun inzet voor het werven van fondsen kunnen ze elk jaar opnieuw de intocht van Sinterklaas en zijn zwarte Pieten organiseren.

Hilbrand Hummel en Gerrit de Goede:
Sinds mensenheugenis bekleden deze heren, vaak samen, bestuursfuncties. Meer dan dertig jaar lang waren zij degenen waar voetbalclub Titan volledig op kon bouwen. Ook nu zijn ze nog bestuurslid van Biljartclub De Badde.

Maak uw keuze in De Streekbode en lever deze in. Inleveren van uw keuze kan in De Badde en bij Snackbar 't Mondje.

 

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie in De Badde
 

STAVO winnaar van  "De Pluim"                              

Eervolle vermelding voor de drie reddende helden.


Vrijdagavond 11 januari was de De Badde geheel bezet met vele aanwezigen bij de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

Het hoogtepunt van de Nieuwjaarsvisite op vrijdagavond 10 januari in de Badde was natuurlijk de bekendmaking van het winnen van de Pluim. De dames van de STAV0 (STichting Activiteiten Voor Ouderen) waren er zichtbaar erg blij mee. Els Tiems, Martje Hilgen, Anja Botter, Annie op t Ende, Nannie Schuurman en Lucia Hilberts namen de Pluim, oorkonde, motivatie en de bloemen dankbaar in ontvangst. De stichting Sinterklaasintocht en Hilbrand Hummel en Gerrit de Goede waren de overige genomineerden.

De prijs werd uitgereikt door onze burgemeester Eric van Oosterhout. Die was samen met zijn vrouw aanwezig . Van Oosterhout sprak in zijn toespraak o.a. over het jaar 2020 waarin we onze 75-jarige bevrijding mogen vieren. In de hele gemeente Emmen zullen zo een 50 tot 60 verschillende soorten activiteiten plaatsvinden rondom deze bevrijding. Hij geeft zijn complimenten aan de organisatoren van het Kleve-project. Hij maakt tijdens zijn werkzaamheden reclame voor dit project. Het project waarbij thema: Vrijheid, de betekenis van vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en rekening houden met elkaar een grote rol spelen. Hij pleit ervoor om zuinig te zijn met waarden als vrijheid van meningsuiting. Hij geeft aan dat wij als inwoners van Nieuw-Weerdinge trots mogen zijn op wat wij in het ons dorp hebben aan faciliteiten en verenigingen. Dat is echt niet overal zo. Dat wil niet zeggen dat alles ook goed gaat in ons dorp. Natuurlijk zijn er ook zorgen, zorgen om vereenzaming, zorgen om de sporthal, zorgen om woon-leefklimaat, zorgen over jeugd en jongeren. Zorgen om alcohol en drugsgebruik in het gehele Mondengebied. Hij wenst aan het slot van toespraak iedereen, in dit boeiende jaar, een heel gelukkig, gezond en mooi nieuw jaar. Maar dan komt hij terug op zijn zorg over de jeugd. Het is niet alleen kommer en kwel, integendeel. Hij roemt Martijn Stavast, Colin Meijering en Dylan Jaarsma om hun heldendaad. Zij redden vorige maand de teckel Sam uit het Weerdingerkanaal. Ze werden beloond met een waardebon.

Vraag van de redactie Streekbode: Hadden jullie dit verwacht? "Nou, we hadden wel iets in de gaten, want we moesten hier aanwezig zijn. Voor ons was het normaal dat we dat hondje hebben gered. We moesten elkaar bij de voeten vasthouden om het hondje te kunnen pakken. Die mevrouw was er wel echt heel erg blij mee, we kregen alle drie een kaart met een foto van het hondje.."

De avond werd geopend door de voorzitter van Plaatselijk Belang Wim Katoen, waarna staande het lied Weerdingermond werd gezongen. Na de toespraak van de burgemeester was het de beurt aan het cabaretduo Dieka en Knelske. Ze hadden wat moeite op gang te komen, waren wat melancholiek, ook na het horen van het lied: Het dorp van Wim Zonneveld. Er was volgens hen niet veel gebeurd in ons dorp het afgelopen jaar. Het was rustig. Maar ......  schijn bedriegt en al gauw kwamen ze op dreef. Verscheidene Nieuw-Weerdinger inwoners kwamen in hun roddelpraatjes voorbij. Voorzien van mooie plaatjes op het grote scherm. Zelfs de burgemeester en zijn vrouw waren onderwerp van gesprek. En niet een of twee keer maar meerdere keren.

Vraag van de redactie Streekbode: Wat vond u ervan burgemeester dat u zo - op de hak - werd genomen? Nou, erg leuk hoor. Als het niet erger wordt dan dit. Zelfs mijn vrouw werd te pakken genomen. Nee, niets mis mee hoor. Ze hebben het erg leuk gedaan. Wat vond u ervan, mevrouw burgemeester? Ik kan de humor er wel van inzien hoor. Ik vond het vorig jaar zo gezellig dat ik zei ik ga gewoon weer mee. Nee hoor, er was niets mis mee.

Voor het publiek hadden Dika en Knelske (lees tekstschrijvers: Jan de Vries en Roelof Kleve) een heuse pubquiz met 24 vragen voorbereid. Het juist beantwoorden viel nog niet mee. Daarover in de volgende Streekbode meer. Het geheel van de avond werd muzikaal omlijst door de muziek van The Soundmakers. Afsluitend aan het cabaret werd gezongen door Mark Schimmel en Peter Gelling. 
Al waaien de pannen bie mie van t dak. Al waait de schorstain ook van t hoes.
Wie leven een alderwets gemak. Toch is het naargens beter as thoes. (4)

Nieuw Weerdinge: Daar wil je wonen!  Organisatie en aanwezigen kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond.
 

   Beste inwoner van Nieuw-Weerdinge,

Wist u dat:

Er jaarlijks in Nederland rond de 16.000 mensen een circulatiestilstand krijgen buiten het ziekenhuis? Dit zijn ruim 300 mensen per week!
Maar wist u ook dat:
De overlevingskansen bij vroegtijdige Reanimatie iets meer dan 20% bedraagt?
En dat de overlevingskansen bij het gebruik van een AED oplopen tot 70%? Zeventig procent! Dat is een hoopvol percentage!
 
 
Wat is eigenlijk een AED en hoe werkt het?

AED is een afkorting voor: Automatische Externe Defibrillator en is een hulpmiddel dat gebruikt wordt tijdens de Reanimatie. Je gebruikt dit draagbare apparaat bij iemand met een circulatiestilstand. De AED analyseert wat er mis is met het hart en geeft indien nodig een elektrische schok waardoor het ritme van het hart als het ware weer kan herstellen. Gebruik je een AED, dan reset je als het ware het hart waardoor het uiteindelijk i.c.m. Reanimatie weer normaal gaat pompen. We noemen dit defibrilleren. Door tijdige inzet van een AED kun je blijvende schade voorkomen, immers elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt de kans op herstel af met 10%.

Ondanks dat het woord hartstilstand, wat veel gebruik wordt, is het niet altijd zo dat het hart echt helemaal stilstaat. Het gaat in veel gevallen om een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). De hartkamers worden snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken. Bloed wordt niet meer rondgepompt en er ontstaan hartfalen. Men spreekt tegenwoordig over een circulatiestilstand.

Doet u mee met Nieuw-Weerdinge 'HARTveilig' maken?

In Nieuw-Weerdinge zijn op dit moment te weinig AED's dag en nacht bereikbaar. Terwijl de overlevingskans het grootst is als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Gelukkig is er een oplossing! Laten we als dorp geld inzamelen voor dorps-AED's. Zo maken we met elkaar het verschil en het dorp veiliger. Plaatselijk Belang zal ook mee financieren, maar helaas is dit onvoldoende om genoeg AED's te kunnen plaatsen. De kosten van een AED inclusief een verwarmde buitenkast zijn vrij fors. We doen daarom een beroep op sponsorgeld en op u. We zouden u willen vragen om een (kleine) bijdrage, want alle kleine beetjes helpen!

U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar Plaatselijk Belang onder vermelding van: bijdrage AED. Rekeningnummer Plaatselijk Belang NL23RBRB0917915275.

Heeft u zelf een AED in bezit en wilt u deze eventueel beschikbaar stellen voor het dorp? Of heeft u vragen/opmerkingen? Dan kun u contact opnemen met:

Jaap Harttekamp 06-11959545 of Tina Tjeerdsma 06-52308894

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
EHBO-vereniging Nieuw-Weerdinge, BHV at Work, Silvia EHBO Educatie & Trainingen,
Plaatselijke Belang & Nieuw-Weerdinge Gezond.

   Nieuw-Weerdinge GEZOND! Wat is het en hoe werkt het?

Gezondheid is een breed begrip.
Veel mensen denken bij het woord gezondheid aan voeding en bewegen, maar daar stopt het niet. Het betekent ook: sociale contacten met buurtbewoners hebben, een leuke hobby uitoefenen, muziek maken. Ook voldoende ontspanning en een goede nachtrust hebben invloed op hoe wij ons voelen.

Wat is M&GEZOND!?

M&GEZOND! is het programma van de Gemeente Emmen waarmee we de inwoners uitdagen hun buurt, wijk of straat een stukje gezonder te maken door een gezondheidsbevorderend idee te ontwikkelen. Dit initiatief moet dan worden uitgevoerd door, voor en met bewoners. Op onze website vind je tal van voorbeelden van dergelijke ideeen die door bewoners zijn bedacht, voor bewoners zijn bedoeld en met bewoners worden uitgevoerd. 

Hoe werkt het?
Een idee kan vaak pas worden uitgevoerd als er voldoende geld voor is. Niet altijd, maar soms  heeft een plan een (financieel) zetje in de rug nodig, om te kunnen worden uitgevoerd. Dat is een van de manieren waarop M&GEZOND! kan ondersteunen. Verder kunnen we je ook helpen om je plan mee vorm te geven en goed op papier te krijgen. Ook geven we advies of we kunnen je met andere initiatiefnemers in verbinding brengen.
Ons team, dat bestaat uit zowel bewoners als medewerkers van de Gemeente Emmen, komt wekelijks bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Zo weet je al binnen een week of jouw idee met subsidie wordt ondersteund.

Heb jij nou ook een leuk idee voor jouw buurt of wijk? Kom in beweging en neem contact met ons op.

Via de website www.emmengezond.nl  kun je een aanvraagformulier downloaden en je aanvraag indienen. Of like onze Facebook pagina M&gezond https://www.facebook.com Nieuw-Weerdinge-Gezond-1782334592097327/   en neem van daaruit contact met ons op.