Multifunctioneel Centrum De Badde

De stichting Multifunctioneel Centrum Nieuw-Weerdinge is opgericht op 7 april 1994.

De doelstelling van de stichting is het in stand houden en exploiteren van een multifunctioneel gebouw dat ruimte biedt aan verenigingen, stichtingen en instellingen binnen het dorp Nieuw-Weerdinge en omgeving.

In 2016 heeft er een ingrijpende verbouwing plaats gevonden waardoor het gebouw een zeer moderne uitstraling heeft. De eigendomsrechten van het gebouw en de ondergrond berusten bij de stichting zelf.

 

Adresgegevens
  
Eerste Kruisdiep OZ 9
7831 BA  Nieuw-Weerdinge
Telefoon:   0591 521733
Email: 
beheer@de-badde.nl

Wekelijkse bezetting De Badde  
   
Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag  
Country dansen 09.30-10.30 Trombosedienst 09.45-10.15 Koersbal 09.30-11.30 Trombosedienst 08.30-09.00 Peuterspeelzaal 08.45-11.45
Peuterspeelzaal 08.45-11.45 Peuterspeelzaal 13.00-15.30 Biljarten 13.00-16.00 Eettafel 12.00-13.00 Biljarten 13.00-16.00
Noaberhuus 13.00-17.00 Biljarten 13.00-16.00 Volksdansen 19.30-20.30 Biljarten 13.00-16.00 Jeu de Boules 13.30-16.30
Biljarten 13.00-16.00 Consultatiebureau 13.00-17.00 Jeugdsoos 19.00-21.30 Peuterspeelzaal 13.30-15.30 Kledingkringloop (2xper mnd) 11.00-15.00
Spreekuur wijkagent 14.30-15.30 Gym 55+ 13.30-14.30     Bingo 13.30-16.00 Jeugdsoos 19.00-21.30
Spreekuur Sedna 13.00-17.00 Jeu de Boules 13.30-16.30     Jeugdsoos 19.00-21.30 Baddezangers (1e vd mnd) 20.00-22.00
Sjoelen 19.00-21.15 Jeugdsoos 19.00-21.30     Kaarten 19.30-22.00    
Jeugdsoos 19.00-21.30 Biljartclub Oosterhof 20.00-23.00     Biljartclub Oosterhof 20.00-23.00    
                   
                   
Zaterdag   Zondag              
Swingers (2e vd maand) 20.00-24.00 Jamsessies (2e vd maand) vanaf 13.00            
                   
                   
Bestuur                  
Voorzitter: Henk de Vries    
Secretaris: Vacant    
Penningmeester: Riekus Dries    
Leden: Roelf Bos    
  Ria Starke    
  Roelof Evers namens SKW    
  Afvaardiging vanuit Plaatselijk Belang - vacant    
  Afvaardiging vanuit Peuterspeelzaal - vacant